Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Barcelonas toimus Euroopa Insuldiliidu Foorum "Elu pärast insulti"

Elen Kirt
Eesti Insuldipatsientide Seltsi juhatuse liige
Euroopa Insuldiliidu (Stroke Alliance For Europe) eestvedamisel toimus 10. märtsil 2023 Barcelonas Euroopa Foorum "Elu pärast insulti".
Artikli fotod: erakogu
Artikli fotod: erakogu

Foorumil oldi ühel meelel selles, et avalikkus ei tegele piisavalt paljude insuldijärgse elu aspektidega ning inimestel on mitmeid erinevaid raskusi, millega insuldi kogemisel kokku puututakse. Alates ebapiisavast rehabilitatsioonist kuni muude, erinevate sotsiaalmajanduslike väljakutseteni.

Euroopa foorumi "Elu pärast insulti" fookus oli eranditult suunatud nendele probleemidele ja juhiti avalikkuse tähelepanu tõsiasjale, et meil kõigil on veel palju teha, et insuldi läbi elanud inimeste elu lihtsamaks teha.

Osalejad

Foorum tõi kokku nii tervishoiutöötajad (arstid - neuroloogid, logopeedid, füsioterapeudid, tegevusterapeudid jt.) kui ka insuldi läbi elanud inimesed, insuldiga tegelevate organisatsioonide ja ühenduste esindajad, aga ka teadusuuringutega tegelejad. Kokku osales foorumil 175 delegaati paljudest Euroopa riikides.

Tegevused

Toimusid väljapaistvate ekspertide ettekanded ja huvitavad töötoad. Meil avanes võimalus vahetada kogemusi kolleegidega üle Euroopa, tutvustada meie seltsi, tõsta esile Eesti insuldipatsiendi raviteekonna patsiendivaadet ning õppida teiste riikide patsiendiühenduste kogemustest.

Tervitusvastuvõtul tänasid korraldajad avalikult videosõnumi vahendusel kõiki insuldi läbi elanud toredaid inimesi üle Euroopa, kes on teistele eeskujuks ja ei ole alla andnud. Tänati ka neid inimesi ja organisatsioone, kes insuldi läbi elanud inimesi toetavad. Vastuvõtul esines Barcelona insuldihaigetest koosnev koor.

Euroopa foorum

Euroopa insuldi-tegevuskava 2018–2030 (SAPE - Stroke Action Plan for Europe) kirjeldab SAFE (Stroke Alliance For Europe) olulist rolli olla nii insulditeadlikkuse tõstmise eestvedaja kui Euroopa insuldipatsientide organisatsioonide ühendaja.

SAFE eesvedamisel toimuv Foorum on just üks selline suurüritus, mis toob kokku kõik seotud osapooled. Euroopa foorum "Elu pärast insulti" viiakse läbi üks kord aastas.

Varem toimunud veebiseminare saab vaadata aadressil
https://www.elasf.org/past-events/webinars/.


Ettekanded

Foorumipäeva avas Londoni King's College'i professor Charles Wolffi huvitav ettekanne "Päästetud elu on elamist väärt elu". Päev oli täis väga põnevaid ettekandeid, nt. Kataloonia Insuldi Assotsiatsiooni projekti ABRIC (Insuldijärgsed teenused) tutvustus, korduva insuldi ennetamine, toitumine pärast insulti, autojuhtimine pärast insulti, intiimsus, suhted ja seksuaalsus pärast insulti, füüsiline aktiivsus pärast insulti.

Kõiki neid huvitavaid esitlusi (slaide) saab vaadata aadressil https://www.elasf.org/past-events/2023-event-slides/Kogemuslood

Foorumil rääkisid oma insuldikogemusest kaks insuldi läbi elanud inimest. Kogemuslood andsid hea ülevaate insuldi tagajärgedega toimetulemisest ning tõid selgelt esile nii haiguse keerulisemad tagajärjed, samuti ka süsteemi kitsaskohad üldisemas vaates. Äratundmishetki jagus.

Kokkuvõte

Oli suur rõõm, et Insuldiseltsil avanes võimalus saada osa sellest suurepärasest üritusest, tutvustada meie seltsi, vahetada kogemusi ning liituda Euroopa katusorganisatsiooni liikmeskonnaga.

Eesti Insuldipatsientide Seltsi osalemist Foorumil toetas Boehringer Ingelheim Estonia. Insuldiselts tänab!