Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Eesti Insuldipatsientide Seltsi lugu

Eesti Insuldipatsientide Seltsi on loonud kaks naist, kes kogesid ja leidsid, et insuldijärgsele taastumisele on vaja pöörata oluliselt rohkem tähelepanu.

Seltsi asutajate isiklikud kokkupuuted insuldiga on erinevad, kuid need elumuutvad kogemused tõid neid kokku, et kaitsta insuldipatsientide huve ja olla vajadusel nende häälekandjaks ning suunanäitajaks, pakkudes tuge ja kogukonnatunnet nii haigetele kui nende lähedastele. Läbi huvikaitse ja koostöö on soov tõsta insulti kogenud inimeste elukvaliteeti ja tõhustada taastumisprotsessi.

Oma isiklikest kogemustest õpiti, et edukaks taastumiseks on vaja motivatsiooni, inspiratsiooni, kannatlikkust, järjepidevust, emotsionaalset tuge ja julgustust ning teadmist, et oma murega ei olda üksi.

Kogukond

Liituge Insuldipatsientide Seltsi kogukonnaga, et tõsta vajalikke teadmisi ja motivatsiooni, kuidas tulla toime insuldijärgse igapäevaeluga. Elu pärast insulti on küll teistsugune ja eelnevast erinev, kuid elust rõõmu tundmine on võimalik. Elu läheb edasi natuke uutmoodi, väärtustades rohkem iseennast.

Insuldiselts pakub kogukonnatunnetust, korraldab/vahendab vestlusringe ja arutelusid, infotunde ja seminare, koolitusi ja konverentse. Seda kõike koostöös insuldipatsientide- ja nende lähedastega, vajadusel kaasates erialaspetsialiste. Koos edendatakse tervislikke eluviise, pööratakse tähelepanu vaimsele ja füüsilisele tervisele, julgustatakse inimesi rohkem liikuma ja korraldadatakse kogukondlikke üritusi.Üks inspiratsiooniallikatest: Sirli Raitma fotonäitus "EHA"

Insuldiselts on loodud, et toetada insuldipatsientide heaolu ja positiivset mõtlemist ning võimalikult edukat taastumisprotsessi.

Kõiki insuldi läbi elanud inimesi ja nende lähedasi ootab Insuldiseltsis mõistev õhkkond, sest siin teatakse, mida te tunnete!