Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

13.10.2022 Eesti Insuldipatsientide Seltsi pressiteade

13. oktoober 2022

Professionaalsus ja asjatundlikkus tagab edu.

Insuldihaiget aitab nii esmane kiire abi kui ka taastumisel asjatundlik ning toetav tugisüsteem.

“Taastamist võib vajada haige kõne-, meele-, tugi- ja liikumiselundkond. Parema tulemuse annab hea ravimeeskond ning tõhus koostöö spetsialistide-, abipersonali-, haige- ja lähedase vahel, “ ütles Eesti Insuldipatsientide Seltsi juht Elen Kirt.

“Väga oluline on pöörata tähelepanu haigete ja nende lähedaste emotsionaalsele toimetulekule. Taastusravi fookuses on ka vaimne tervis, et inimesed saaksid haigestumise järgselt võimalikult hästi oma eluga edasi liikuda," sõnas Põhja Eesti Regionaalhaigla psühholoog Triin Orunurm.

“Kogu insuldihaige raviteekonna meeskond – arstid, õed, terapeudid, tugipersonal ja kodused, peavad tegutsema haige vaimse ja füüsilise tervise komplekse taastamisega. Tuleb liikuda edasi motiveerivate sõnumite ja sammudega ühise eesmärgi nimel,” lisas Lääne Tallinna Keskhaigla neuropsühholoog Triinu Varvas.

21. oktoobril toimuv insuldiseminar “Toetav ja asjatundlik abi” toob kuulajateni mõtlemapaneva patsiendi kogemusloo, jagab hoolduse- ja õenduse nippe, õpetab insulti ennetama, annab soovitusi taastusraviks ja füüsiliseks tegevuseks, pöörab tähelepanu vaimse tervise hoidmisele ja säilitamisele.

Seekordne seminar Mustamäe Tervisekeskuses, Ehitajate tee 27, Tallinnas, on suunatud eelkõige sotsiaal- ja tervisevaldkonna spetsialistidele, hooldus- ja tugipersonalile, samuti haigele ja lähedasele.

Infot leiab www.insuldiselts.ee ja https://www.facebook.com/Insuldiselts