Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

29. oktoober on rahvusvaheline insuldipäev

15. oktoober 2022
Täna on rahvusvaheline insuldipäev!

Eesti Insuldipatsientide Seltsil suur rõõm teada anda, et juba mõnda aega oleme kaasatud üleeuroopalisse insuldiprojekti "Stroke Action Plan for Europe 2018–2030" /SAPE/ („Insuldi tegevuskava Euroopas 2018-2030“), mis parandab ja kaasajastab insuldiravi kvaliteeti ja raviteekonda ning ühtlustab insuldi raviteekonda üle Euroopa.

Sel kevadel allkirjastasid Eesti projektimeeskonna liikmed Euroopa tegevuskava ühisdeklaratsiooni. Insuldiselts on oma allkirja sellele dokumendile andnud ning valmis jätkama väga olulist ja huvitavat teekonda ning tõhusat koostööd projektimeeskonnas!

NB! L. Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi PRESSITEADE!

Eesti projektimeeskonda kuuluvad riiklikud organisatsioonid ja erialaühendused, kes on deklaratsiooniga ühinenud:

  • L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts
  • Eesti Insuldipatsientide Selts
  • Eesti Haigekassa
  • Sotsiaalministeerium
  • Tervise Arengu Instituut
  • Eesti Õdede Liit
  • Eesti Taastusarstide Selts
  • Eesti Perearstide Selts.

Insuldiselts soovib rahvusvahelise insuldipäeva puhul kõikidele insuldi üle elanud inimestele rahulikku ja tõhusat taastumisteekonda, järjepidevust ja kannatlikkust. Kõige olulisem on leida endas tahet, julgust ja motivatsiooni!

Eesti Insuldipatsientide Selts