Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Taastusravi asutused üle Eesti

Insuldipatsiendi taastusravi on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Tegu on töövõimet või toimetulekut taastava raviga.

Taastusravi tehakse nii ambulatoorselt kui ka statsionaarselt.

Millistel tingimustel tasub tervisekassa taastusravi eest?

Tervisekassa tasub taastusravi eest oma lepingupartnerite juures, kui taastusravi on osutatud kindlustatule meditsiinilisel näidustusel.

Taastusravi taotlejal ja saajal peab olema saatekiri taastusarsti vastuvõtule.

Tervisekassa lepingupartnerid on kirjas Tervisekassa kodulehel.

Tavaliselt otsustab taastusarst, kas taastusravi on näidustatud ning millised protseduurid on patsiendile vajalikud. Kuid ka teiste erialade arstid (näiteks neuroloogid, perearst jt) määravad oma patsientidele taastusravi protseduure.

Sanatoorsetes ja spaakeskustes pakutava ravi eest tervisekassa ei tasu, kuna neil puudub tegevusluba statsionaarse taastusravi osutamiseks.

Milliste taastusravi teenuste eest tasub tervisekassa?

Tervisekassa tasub nende taastusravi teenuste eest, mis on kantud tervisekassa tervishoiuteenuste loetellu. Tervisekassa tasub teenuste eest loetelus nimetatud tingimustel. See tähendab, et mitmete teenuste juures on täpsustatud diagnoos või seisund, mille puhul neid tervisekassa raha eest osutatakse.

Insuldipatsiendil on võimalik saada statsionaarset või ambulatoorset taastusravi, statsionaarset ja ambulatoorset õendusabi teenust või koduõendusteenust.

Statsionaarne taastusravi

Statsionaarne taastusravi jaguneb:
 • Intensiivne funktsioone toetav taastusravi
 • Funktsioone taastav taastusravi
 • Funktsioone toetav taastusravi

Statsionaarsele taastusravile suunatakse insuldist põhjustatud kombineeritud funktsioonihäiretega patsient, kelle ravi vajab taastusravimeeskonna sekkumist.

Taastusravi alustamiseks peab patsient olema stabiilses üldseisundis, õppimisvõimeline, motiveeritud ja suuteline osalema taastusravitegevustes.

Statsionaarse ja ambulatoorse taastusravi pakkujad

Statsionaarset ja ambulatoorset taastusravi teenust pakkuvad Tervisekassa lepingupartnerid:

 • Põhja Eesti Regionaalhaigla SA
 • Ida Tallinna Keskhaigla AS
 • Fertilitas AS
 • Hiiumaa Haigla SA
 • Ida Viru Keskhaigla SA
 • Järvamaa Haigla AS
 • Jõgeva Haigla SA
 • Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA
 • Kuressaare Haigla SA
 • Lääne Tallinna Keskhaigla AS
 • Läänemaa Keskhaigla SA
 • Lõuna Eesti Haigla AS
 • Medicum Tervishoiuteenused AS
 • Narva Haigla SA
 • Pärnu Haigla SA
 • Põlva Haigla AS
 • Rakvere Haigla AS
 • Raplamaa Haigla SA
 • Tallinna Lastehaigla SA
 • Tartu Ülikooli Kliinikum SA
 • Valga Haigla AS
 • Viljandi Haigla SA

Ambulatoorne taastusravi

Ambulatoorse taastusravi osas tasub Tervisekassa järgmiste teenuste eest:

 • füsioteraapia (sh basseinis) – ka grupiteenusena;
 • tegevusteraapia – ka grupiteenusena;
 • massaažiseanss (mõõduka või tugeva halvatusega haigele);
 • raviujumisseanss (liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele);
 • mudaraviseanss (reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele);
 • külmvõimlemiskambri raviseanss ja speleoteraapia (kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele);
 • isiksuse uuring;
 • kognitiivse funktsiooni uuring;
 • psühhoteraapia seanss;
 • logopeedilised uuringud.

Statsionaarne õendusabi

Õendusabi eesmärk on säilitada ja parandada patsiendi tervislikku seisundit ning toimetulekuvõimet, ravida ja toetada stabiilses seisundis patsienti ning leevendada tema vaevusi. Samuti valmistab õendusabi inimest ette hooldusasutusse või koju minekuks.

Õendusabi osutatakse vastavalt patsiendi vajadustele nii statsionaarselt (haiglas või hooldusasutuses) kui ka ambulatoorselt (koduõendus, kodune toetusravi).

Statsionaarse õendusabi pakkujad

Statsionaarset õendusabi teenust pakkuvad Tervisekassa lepingupartnerid:

 • Abja Haigla SA
 • Alutaguse Hoolekeskus SA
 • Benita Kodu AS
 • Elva Haigla SA
 • Hiiu Ravikeskus SA
 • Ida Tallinna Keskhaigla SA
 • Ida Viru Keskhaigla SA
 • Järvamaa Haigla AS
 • Jõgeva Haigla SA
 • Kallavere Haigla AS
 • Kilingi Nõmme Tervise-ja Hoolduskeskus SA
 • Koeru Hooldekeskus SA
 • Kuressaare Haigla SA
 • Lääne Tallinna Keskhaigla AS
 • Läänemaa Haigla SA
 • Lõhavere Ravi-ja Hooldekeskus SA
 • Lõuna Eesti Haigla AS
 • Märjamaa Haigla AS
 • Mustvee Tervis SA
 • Narva Haigla SA
 • Otepää Tervisekeskus SA
 • Pärnu Haigla SA
 • Pärnu Jaagupi Hoolduskodu SA
 • Peipsiveere Hooldusravikeskus SA
 • PJV Hooldusravi SA
 • Põhja Eesti Regionaalghaigla SA
 • Põltsamaa Tervis SA
 • Põlva Haigla AS
 • Rakvere Haigla AS
 • Räpina Haigla AS
 • Raplamaa Haigla SA
 • Sillamäe Hooldushaigla SA
 • Tartu Ülikooli Kliinikum SA
 • Valga Haigla AS
 • Vändra Tervisekeskus SA
 • Viljandi Haigla SA
 • Viru Haigla AS

Koduõendusteenus

Koduõendusteenuse pakkujad

Koduõendusteenust pakkuvad Tervisekassa lepingupartnerid leiab Tervisekassa kodulehelt.