Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Insuldijärgne rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist.

Riiklik rehabilitatsioonisüsteem jaguneb sotsiaalseks, tööalaseks ja meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.

Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

Teenus on mõeldud inimestele, kes ei ole tööturul aktiivsed.

Täpsemat informatsiooni leiab Sotsiaalkindlustuse kodulehelt.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni teenus on suunatud tööealistele tööturul aktiivsetele toimetulekuraskustega inimestele.

Täpsemat informatsiooni leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

Meditsiiniline rehabilitatsioon

Meditsiinilise rehabilitatsiooni ehk taastusravi või muude tervishoiuteenuste ja sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole.