Kõnehäire
Osaline näohalvatus
Halvatud käsi
Elupäästev 112

Uue insuldi vältimine

Uue insuldi vältimisel on olulise tähtsusega:

 • insuldi riskitegurite kõrvaldamine
 • insuldijärgne taastusravi ja funktsioonide taastumine
 • vaimse ja füüsilise tasakaalu saavutamine
 • haige emotsionaalne toetamine
 • insuldihaigete ja nende lähedaste nõustamine (mis peab algama statsionaarses taastusravi etapis)

Informatsioon peab vastama haige ja lähedaste vajadustele ja olema sobiva keelekasutusega.

Info peaks sisaldama:

 • insuldi põhjuseid
 • insuldi tagajärgi, prognoosi,
 • uue sekundaarse insuldi ennetust
 • taastusravi eesmärke ja protsessi
 • hooldusvõtteid
 • olemasolevaid sotsiaalteenuseid

Informatsioon peab olema patsiendile ja tema lähedastele lihtsalt kättesaadav. Infot tuleks edastada aktiivseid nõustamise ja koolituse meetodeid kasutades.

Oluline on kontrollida, kas nõuannetest saadi aru või tuleb uuesti selgitada. Näiteks afaasiaga patsiendi puhul peab materjal olema kergesti loetav või piltlik.